Emmi thwaTada kaDi Hoda Prasanga

Friday, 03 November 2006

I caught up with Madhu on gChat and the fun ensued.

[To maximize the fun, read the lines starting with me in dharwad/north karnataka accent. ]

me: namaskaarree yappa emmi thwaTada kadeegi hogaavenu?

Madhu: namaskaar namaskaar
hyderabad = emmi thwaTa? ohh konana kunte na? [grin]

me: eh! thats not what I meant, but naDeetada [wink]
hyderabadnaaga yaar mani haaL maaDlikke hogidyo maaraya?

Madhu: haal madlikkanthoo alla. idenu hosa gandha ninna bhaasheli? olledu

me: dharwaDa-da emmi sagaNi tuLidnapa monni dinaa..
heengaatu noDu

Madhu: heege avagavaga tulitiru. dharwad nalli en madtidde?

me: namaga dharwad-ka hogo puNya innoo sikkillo..
emmeene ee kaDi bandittu, bavuTa haarislikka
adeno rajjostava antallapaa

Madhu: rajjostava…hoo pradeep dharwad-taata

me: nee hyderabadnaaga chaDDi haarisdi anta thiLeetu
bhaLa byasara aathu, idenappa hyangiddava hyanagaada antha..

Madhu: hangandre? illa kano negdi jaasti…mai tumba batte hakkondideeni

Madhu: ninne illige bande. banda takshana weather khatarnak change. bari throat infection iddidduu…
eega nedgi, kemmu, jwara.
maatre togonde. swalpa waasi ivaga

me: irlapaa… jwara baro hanga hoDadara andra, nee eno chaDDi harisiro hange kaaNtada
irli biDu

Madhu: olle chaddi hinde bidyalla…yappaa
banda mele sigteeni…eega going offline…tata

me: sigoNu

Printed here with Madhu’s permission :)