ಉಪ್ಪಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್

Sunday, 01 January 2006

  • ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ.... ಆದ್ರೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತಾ ....

  • ನೀನ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ರೂ... ಬಸ್ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದ್ರೂ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಳೋದು ನೀನೆ...

  • ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಳಗ್ ಹೋಗೋದು "ಸಿನೆಮಾ ಥಿಯೇಟರ್", ಒಳಗ್ ಹೋದ್ ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಳೋದು "ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರ್"

  • ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಚ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ.... ಮನುಶ್ಯನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ.

  • ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋದರೂ, ಕೊನೆಯ ಬೋಗಿ ಕೊನೇಗೇ ಬರೋದು.

  • ನಾಯಿಗೆ ನಾಲಕ್ಕು ಕಾಲ್ಗಳೆ ಇರಬಹುದು; ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿ ಕೂರಕ್ ಆಗುತ್ತಾ?

Via - ಕೊಂಕಣಿ buddies